Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy” – ZO/DMK/1/2017/POPW

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy”.

Czytaj dalej...