Zapytanie ofertowe na wyposażenie miasteczka eventowego celem utworzenia „Przystanku Kresy”- ZO/MK/1/2018/POPW

Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wyposażenie miasteczka eventowego celem utworzenia „Przystanku Kresy”

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Nr 1091402.

Integralną częścią Zapytania Ofertowego są załączniki:
Bądź na bieżąco:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://kresowaosada.pl/zapytanie-ofertowe-wyposazenie-miasteczka-eventowego-celem-utworzenia-przystanku-kresy-zo-mk-1-2018-popw/
YouTube
INSTAGRAM
Soundclound
Issuu
 
Projekt "Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
rpo_wp rpo_wp rpo_wp
Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego.

Theme by HermesThemes / Realizacja: Media Lubaczowskie Sp. z o. o.

Copyright © 2019 Kresowa Osada. All Rights Reserved