Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.01.2018 r.

Znak sprawy: ZO/MK/2/2017/POPW

Zamawiający – Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie działającna podstawie pkt. 14.7 zapytania ofertowego, informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Dostawę i montaż wyposażenia kuchennego oraz sali bankietowej celem utworzenia „Przystanku Kresy”.

Treść informacji.

 

Bądź na bieżąco:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://kresowaosada.pl/informacja-dn-31-01-2018-r-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/
YouTube
INSTAGRAM
Soundclound
Issuu
 
Projekt "Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
rpo_wp rpo_wp rpo_wp
Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego.

Theme by HermesThemes / Realizacja: Media Lubaczowskie Sp. z o. o.

Copyright © 2019 Kresowa Osada. All Rights Reserved