Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma bierze udział w projekcie pt.: „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w terminie od 1.04.2017 do 30.09.2019, przez 13 partnerów realizujących 13 inwestycji (9 w woj. lubelskim i 4 w woj. podkarpackim).

Cel projektu – Stworzenie w Polsce Wschodniej innowacyjnego, sieciowego produktu turystyki kulturowej – „Wehikuł czasu”, bazującego na istniejących w woj. lubelskim i podkarpackim potencjałach oraz walorach historycznych i kulturowych.

W wyniku realizacji projektu na rynek dostarczony zostanie sieciowy produkt turystyczny o nazwie „Wehikuł czasu”, zapewniający ofertę parków rozrywki wraz z ofertą edukacyjną, wyżywieniem, noclegami i pamiątkami:

Parki rozrywkowo-edukacyjne z ofertą restauracyjną:

1. „CENTRUM ORĘŻA RZECZYPOSPOLITEJ” w Nowym Siole (woj. podkarpackie) – w parku rozrywki odwiedzający poznają arkana taktyki wojennej stosowanej przez polskie wojska na przestrzeni historii, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań oręża polskiego pod dowództwem Króla Jana III Sobieskiego.

2. „CENTRUM LEGEND – BAJKOWE SPA” w Nowym Siole (woj. podkarpackie) – w parku rozrywki małe dzieci poznają bogactwo „ożywionych” baśni, a wśród nich staropolskich podań i legend, a do dyspozycji ich i ich rodziców dodatkowo oddana zostanie bogata infrastruktura SPA.

3. „WEHIKUŁ CZASU – CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ” w Kijanach (woj. lubelskie)- w parku rozrywki odwiedzający poznają historię życia Króla Jana, jego rodziny i dokonań wojennych w najbardziej interaktywnej formie – najnowszej technologii pokazów i gier

Uzupełniająca oferta rozrywkowo-edukacyjna gier tematycznych i warsztatów:

  • PRZYSTANEK KRESY” w Baszni Dolnej (woj. podkarpackie) – warsztaty z kultury kresów, multimedialna gra LARP z VR wraz z ofertą restauracyjną.
  • „OŚRODEK TRADYCJI RYCERSKICH” w Jawidzu (woj. lubelskie) – oferta opierać się będzie na tradycjach łuczniczych i szermierczych, urządzenia virtualnych trenerów do nauki strzelania z łuku, szermierki, szabli i tor gier wojennych, gdzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w wirtualnych bitwach strategicznych z udziałem maszyn oblężniczych z XVII w., wraz z ofertą restauracyjną.
  • „PRACOWNIA PODRÓŻY CZASOPRZESTRZENNYCH” w Nasutowie (woj. lubelskie)- oferta warsztatów tworzenia hologramów, AR, warsztat dziennikarstwa „smartfonowego”, wraz z ofertą noclegową w standardzie hostelu.
  • „LABORATORIUM KUCHNI HISTORYCZNEJ” w Urszulinie (woj. lubelskie)- pierwsze w Polsce studio kulinarne z warsztatami kuchni historycznej Europy, wraz z ofertą noclegową o standardzie ***.
  • „KRAINA KRÓLEWSKIEGO DĘBU” w Fajsławicach (woj. lubelskie) – zabawa i edukacja dla dzieci nawiązujące do ulubionych drzew Króla Jana, lip i dębów – turyści poznają budowę „lipy Sobieskiego”- od wewnątrz, przeniosą się do wnętrza drzewa (hologram wirtualnego drzewa), i skorzystają z pierwszych po wschodniej stronie Wisły edukacyjnych escape roomów dla dzieci, wraz z ofertą restauracyjną.
  • „OBOZOWISKO RYCERSKIE” w Nasutowie (woj. lubelskie) – przenośne obozowisko wojsk Króla Jana (pokazy życia obozowego, warsztaty rzemieślnicze, rycerskie), z którym będziemy mogli zagościć do szkół i przedszkoli, ale również zapewnić nim barwną oprawę planowanych w ramach „Wehikułu czasu” festiwali.

 

Oferta stricte noclegowa:

  • „SOSNOWA OSADA” w Kowalówce (woj. podkarpackie) – wynajem domków drewnianych dla 6 os..
  • „SPA KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI” w Ziółkowie (woj. lubelskie) – wynajem domu dla 10 os. wraz z pełnym dostępem do infrastruktury SPA.

 

Unikatowa seria pamiątek:

  • „PAMIĄTKARNIA” w Lublinie (woj. lubelskie) – dostarczy każdemu z naszych małych i dużych klientów pamiątki, które przypominać będą pobyt w atrakcjach „Wehikułu czasu” – od drobnych magnesów na lodówkę, po rękodzieło stworzonej przez mistrzów garncarstwa, kowalstwa, jubilera.

Wartość projektu – 97 132 313,20 zł netto

Wkład Funduszy Europejskich – 67 952 619,23 zł netto