Forum Polacy na Wschodzie w Kresowej Osadzie

W niedzielę 31 lipca, po Kresowej Mszy Świętej w lubaczowskiej Konkatedrze, w Kresowej Osadzie spotkali się uczestnicy Forum na Wschodzie.

Rozmawiano m. in. o programach na rzecz Polaków na Wschodzie, działalności organizacji pozarządowych, współpracy z organizacjami polskimi na Litwie, Białorusi i Ukrainie i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej.

W Forum udział wzięli m.in. senator RP Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, poseł na Sejm RP Anna Schmidt- Rodziewicz, przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.