Festiwal Dziedzictwa Kresów „Wydarzeniem Historycznym Roku 2018″?

Festiwal Dziedzictwa Kresów ma szansę uzyskać tytuł „Wydarzenie Historyczne Roku 2018”. Zdecydują o tym internauci w głosowaniu, które potrwa do 15 maja.

Do konkursu na „Wydarzenie Historyczne Roku 2018” zgłoszonych zostało blisko 200 inicjatyw z całej Polski i zagranicy – m.in. z Austrii, Niemiec, Australii, Kanady, Litwy, Ukrainy. Projekty oceniało jury. Komisja wybrała 15 wydarzeń (po pięć z kategorii „Wydarzenie”, „Wystawa”, „Edukacja i multimedia”), które zakwalifikowała do drugiego etapu, czyli głosowania internautów. Wśród nominowanych wydarzeń znajduje się Festiwal Dziedzictwa Kresów organizowany przez Gminę Lubaczów.

Prosimy o wsparcie i głosowanie na stronie http://whr.muzhp.pl/.