II Transgraniczne Forum Turystyki Kulturowej

W miniony piątek (24.06) do Kresowej Osady przyjechali uczestnicy II Transgranicznego Forum Turystyki Kulturowej, żeby rozmawiać w tematach związanych z obecnością galerii sztuki w ruchu turystycznym, wykorzystaniu infrastruktury kolejowej do tworzenia produktów turystycznych oraz budowaniu marki i pakietu usług transgranicznych wykorzystując postać Jana III Sobieskiego.

Fot. UG Lubaczów

Fot. UG Lubaczów

 

Konferencję otworzył Wójt Gminy Lubaczów- Wiesław Kapel, podkreślając rolę Forum, jako miejsca wymiany doświadczeń i budowania nowych, lepszych rozwiązań w dziedzinie turystyki. Obecny na konferencji Wiceminister Sportu i Turystyki- Dawid Lasek mówił o interdyscyplinarności turystki, jako dziedziny, która mieści się w zakresie m.in. gospodarki, kultury, sportu, a co za tym idzie konieczności nowego spojrzenia na ten obszar. Wiceminister upatruje duże możliwości w tworzeniu „domu marek polskich”, jako silnego narzędzia integrującego, a jednocześnie promującego turystykę. Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej- Bartłomiej Walas podkreślił z kolei rolę popytu i budowania silnej marki w turystyce przy wykorzystaniu nowych technologii.

Panele dyskusyjne prowadzili Adam Gałczyński- Polskie Radio Rzeszów, dr Robert Petka- Gmina Olszanica, Konrad Pyzel- Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.