Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.01.2018 r.

Znak sprawy: ZO/MK/2/2017/POPW

Zamawiający – Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie działającna podstawie pkt. 14.7 zapytania ofertowego, informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Dostawę i montaż wyposażenia kuchennego oraz sali bankietowej celem utworzenia „Przystanku Kresy”.

Treść informacji.