Informacja o pytaniach i odpowiedziach dot. zapytania ofertowego i zmianie terminu

Na podstawie rozdziału 18, pkt. 18.3 zapytania ofertowego, Zamawiający – Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie przekazuje treść zapytań dotyczących niniejszego zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15.01.2018 r. i 16.01.2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Nr referencyjny: ZO/MK/2/2017/POPW, dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż wyposażenia kuchennego oraz sali bankietowej celem utworzenia „Przystanku Kresy”.

TREŚĆ KOMUNIKATU.