Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyposażenie miasteczka eventowego celem utworzenia „Przystanku Kresy”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyposażenie miasteczka eventowego celem utworzenia „Przystanku Kresy”.

Znak sprawy: ZO/MK/1/2018/POPW

Treść ogłoszenia.