Projekt Kresowa Osada współfinansowany ze środków RPO WP na lata 2007-2013

Projekt „Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

rpo_wp

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego.