Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – ZO/MK/1/2017/POPW

Znak sprawy: ZO/MK/1/2017/POPW

Zamawiający – Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackiedziałającna podstawie pkt. 14.7 zapytania ofertowego, informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Dostawę i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy”,

w zakresie części 1 zamówienia„Dostawa i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej wraz z zabudową towarzyszącą oraz pawilonu handlowego”

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 13 zapytania ofertowego jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Solkan Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 72, 36-020 Tyczyn

z ceną ofertową: 2 238 735,30 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia: 24 miesiące.

w zakresie części 2 zamówienia„Dostawa i montaż sceny, inteligentnego oświetlenia oraz systemu video i audio wraz z agregatem prądotwórczym  do hali namiotowej”

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 13 zapytania ofertowego jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Solkan Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 72, 36-020 Tyczyn

z ceną ofertową: 442 480,20 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia: 24 miesiące.

Informacja o wyborze oferty.

Bądź na bieżąco:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://kresowaosada.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-zomk12017popw/
YouTube
INSTAGRAM
Soundclound
Issuu
 
Projekt "Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
rpo_wp rpo_wp rpo_wp
Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego.

Theme by HermesThemes / Realizacja: Media Lubaczowskie Sp. z o. o.

Copyright © 2019 Kresowa Osada. All Rights Reserved